Voor Belgische consumenten begint liefdadigheid in eigen land

Europe Uncategorized

Ondanks het feit dat we getuige waren van enkele van de ergste natuurrampen van de voorbije jaren, geeft meer dan een kwart van de Belgische consumenten (29%) toe dat ze op jaarbasis niets doneren aan humanitaire doelen.

Vrouwen doen het met een gemiddelde van € 47,32 slechter dan mannen (€ 61,89).

Hoewel dit verontrustende cijfers zijn, benadrukt het onderzoek dat YouGov uitvoerde voor het internationale evenement voor humanitaire hulp AidEx, dat België het nog niet zo slecht doet in de statistieken als sommige van zijn Europese tegenhangers. 33% van de Engelse, 30% van de Franse en 28% van de Duitse consumenten geven jaarlijks geen cent, waarmee België het op een na beste land is van de bevraagde landen.

Interessant is dat meer dan de helft van de ondervraagden (59%) aarzelt om te doneren omdat ze zich zorgen maken over hoe en waar hun geld wordt besteed, terwijl 32% liever doneert aan organisaties die mensen in België helpen.

Een persoonlijke relatie met de betrokkenen van de ramp (46%) en de socio-economische toestand van het land (25%) zouden mensen echter bereidwilliger maken om te doneren aan liefdadigheidsorganisaties die zich voor de zaak inzetten. Eén op vijf (20%) haalde ook aan dat wanneer zij het land eerder bezocht hadden, ze meer geneigd zouden zijn om dieper in de buidel te tasten en geld te schenken.

“Dit zijn verontrustende, maar geen verrassende bevindingen,” zegt Nicholas Rutherford, Event Director van AidEx. “Er heerst altijd een zekere mate van scepticisme tegenover hulpverlening na een humanitaire ramp maar dit werd niet vaak gekoppeld aan eigenlijke donaties, of beter gezegd aan een gebrek daaraan. Het is geen gemakkelijk probleem om aan te pakken want bij elke ramp die veel aandacht krijgt, wordt gespeculeerd over hoe het geld wordt besteed. Maar de sector onderneemt zeker stappen om tot meer transparantie te komen.”

In een lijst met de natuurrampen van de afgelopen jaren die de meeste aandacht kregen, was de aardbeving in Haïti de crisis waarvan de meeste respondenten (55%) vonden dat ze het meest hulp verdiende. Ze werd op de voet gevolgd door de Japanse tsunami (37%) en de recente overstromingen in Pakistan (30%). Omgekeerd, stonden de overstromingen in Australië en de aardbeving in Nieuw-Zeeland onderaan op de lijst met respectievelijk amper 10% en 9% van de respondenten die vonden dat ze het meest donaties verdienden.

Zoals ook te verwachten was, heeft de Europese economische crisis een ernstige impact gehad op het aantal Belgen dat aan humanitaire doelen heeft gedoneerd. Ondanks een nu herstellende economie, bekende meer dan een vijfde van de ondervraagden (22%) dat ze minder geven aan humanitaire doelen dan drie jaar geleden. Slechts zeven procent van hen menen dat ze meer gaven.

“Dat de crisissen in Haïti en Japan aan de top van de lijst met natuurrampen staan waarvan men vindt dat ze het meest hulp verdienen, heeft zeker te maken met het aantal doden”, licht Rutherford toe. “Meer dan 300.000 mensen kwamen om bij de aardbeving in Haïti, terwijl er 18.000 doden werden geteld bij de Japanse tsunami, waardoor dit twee van de grootste natuurrampen van de afgelopen vijf jaar zijn.”

“Maar dat is niet alles. De crisis in Haïti zorgde voor een ongekende mate van emotionele betrokkenheid in vergelijking met de andere rampen, wat ook een invloed zou hebben gehad op de manier waarop de consumenten reageerden. Beroemdheden en toonaangevende acteurs, actrices en musici beloofden grote sommen geld te zullen schenken; de in Haïti geboren Wyclef Jean wou zelfs president worden. Die ‘steunbetuigingen’ kunnen de consumenten zeker meer vertrouwen hebben gegeven in hun donaties.”

Regionaal gezien, geven de inwoners van Brussel het meest, met een gemiddelde van € 65,22 per jaar. Ze worden op de voet gevolgd door de Vlamingen (€ 58,80), terwijl de inwoners van Wallonië het minst geven – gemiddeld € 43,59 per persoon per jaar.

Ook hebben de inwoners van Brussel het bedrag dat ze doneren het meest verhoogd; 8% van hen verklaart dat ze nu meer aan humanitaire doelen geven dan voor de recessie. Omgekeerd hebben de Walen de buikriem het meest aangehaald; 26% van hen geeft toe dat ze minder geven sinds 2008.

Rutherford besloot: “Nu de sector van de hulpverlening streeft naar meer transparantie en een grotere efficiëntie zal hopelijk meer hulp de mensen bereiken die het echt nodig hebben, zodat wanneer de media hierover verslag uitbrengen, dat een ernstige impact zal hebben op de houding van mensen tegenover donaties”.

AidEx is een nieuwe beurs en conferentie die hulporganisaties bijstaat om de hulpverlening te verbeteren. De beurs is gewijd aan het leveren van essentiële diensten en uitrusting voor noodhulp en humanitaire hulp op lange termijn, terwijl de conferentie de belangrijkste problemen van de sector zal onderzoeken. Dit boeiende nieuwe evenement zal plaatsvinden op 19 en 20 oktober 2011 in Brussels Expo, en zal de grootste conferentie en beurs in zijn soort zijn. Het zal liefdadigheidsorganisaties, toonaangevende niet-gouvernementele organisaties (NGO’s), gouvernementele en intergouvernementele agentschappen en de hele sector van humanitaire hulp van over de hele wereld bijeenbrengen.

Website: www.aid-expo.co.uk

Alle cijfers zijn, tenzij anders vermeld, afkomstig van YouGov Plc. De totale steekproef bestond uit 5109 volwassenen in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en België. 1000 ervan waren afkomstig uit België. Het veldwerk in België gebeurde tussen 15 en 21 april 2011. Het onderzoek werd online uitgevoerd. De cijfers werden gewogen en zijn representatief voor alle Belgische volwassenen (ouder dan 18 jaar).